Η εικόνα που είχε για τα επιπλα

Ακολούθησε μια προ­σπάθεια συνεννόησης και σε άλλες γλώσσες, η οποία απέβη ά­καρπη. Η γυναίκα κάθε λίγο έκανε μια χειρονομία, που δεν κατάφερνε να ερμηνεύσει. Βλέποντας ότι δεν έβγαινε πουθενά η προσπάθεια του, έβγαλε ένα κομμάτι χαρτί από την τσέπη και με ένα στυλό έγραψε ένα μήνυμα για τον καθηγητή και το τηλέ­φωνο του. Το έδωσε στη  γυναίκα, που για κάποιο ανεξήγητο λόγο του έφερνε στο νου την εικόνα που είχε για τα επιπλα. Η γυναίκα το πήρε και έκλεισε την πόρτα.Προς στιγμήν σκέφτηκε να ζητήσει τη βοήθεια του ταξιτζή, μα σύντομα το μετάνιωσε. Δεν ήθελε να ενοχλήσει τον άν­θρωπο, χωρίς μάλιστα να είναι σίγουρος για το αποτέλεσμα. Του­λάχιστον τώρα πια ήξερε τη διεύθυνση. Ίσως και να ζητούσε τη βοήθεια της  που θα συναντούσε το βράδυ. Ξαφνικά διαπίστωσε ότι δεν τον είχε ενοχλήσει ιδιαίτερα που δεν είχε βρει τα επιπλα . Η σκέψη και μόνο ότι θα μπο­ρούσε να επιστρέψει, μαζί με μια πρόθυμη να τον συνδράμει , τον ηρέμησε.